lspci اسلات های متصل شده به سیستم date زمان clock –w برای تنظیم ساعت بر روی بایوس سرور هم از دستور زیر می‌توانید استفاده کنید. logout reboot logout shutdown cd bc ماشین حساب addgroup adduser arch یک دستور ساده برای نمایش معماری ماشین و نام سخت افزاری است دستور at برای زمانبندی اجرای برنامه ها...